Valóban arany pecséteket voltak az Aranybullán?

Az Aranybullához tartozó arany pecséthez hasonlót II. Géza 1156-ban kiadott oklevelén találunk először. II. András többször is adott ki aranypecséttel megerősített iratot, ezekből kettő megtalálható a Magyar Országos Levéltárban.

Ezen pecsétek ugyanazzal a pecsétnyomóval készültek, mint az Aranybullán látható függőpecséteknél.

A pecsét előlapján a király trónon ülő alakját látjuk, jobbjában liliomos lándzsaszerű jogart tart, baljában pedig kereszttel díszített országalmát.

A köriraton ez olvasható: András, Isten kegyelméből Magyarország, Dalmácia, Horvátország, Ráma, Szerbia, Halics és Ladoméria királya.

A pecsét hátlapján sávozott pajzs, a sávok második, negyedik és hatodik részében két-két oroszlán látható egy-egy szívvel, a pajzs csücskében pedig szintén egy oroszlán kép van.

A hátlap felirata: II. András, III. Béla király fiának pecsétje.

Példányonként négy arany pecsét került rájuk, így összesen 28 darab készült.