Aranybulla 800 pályázat
a felsőoktatásban részt vevő hallgatók számára

 

A pályázat célja:

800 éve bocsátotta ki II. András az Aranybullát, amely megteremtette az egységes nemesi rend alapjait biztosító nemesi jogokat, és egyben rögzítette a király kötelességeit, megszabva ezáltal a királyi hatalom korlátait a nemzettel szemben. Az Országgyűlés elnöke a pályázat kiírásával kíván hozzájárulni az évforduló méltó megünnepléséhez.

Kik pályázhatnak:

A pályázatra a magyarországi felsőoktatási intézmények alap-, mester- vagy osztatlan képzésében részt vevő, valamint a Magyarországgal szomszédos államok magyar nyelven is oktató felsőoktatási intézményeinek 30 évnél fiatalabb, nappali vagy levelező tagozatos, aktív státuszú hallgatói jelentkezhetnek.

A pályázat benyújtása, tartalmi és formai követelmények:

1-2 szerzői ív terjedelem (legfeljebb 80 000 leütés irodalomjegyzékkel, melléklettel együtt), 12-es betűméret, Georgia betűtípus, másfeles sorköztávolság, 2,5-ös margók, sorkizárt.

Beküldési határidő:

2022. december 15. (csütörtök)

Milyen témák választhatóak?

Pályázni magyar nyelvű pályaművel lehet, amely a meghirdetett témakörök közül egy témát vizsgál.

1. Az Aranybulla jogtörténeti vonatkozásai: Az Aranybulla kiadásának előzményei, a kiadáshoz vezető okok. Az Aranybulla és a Magna Charta Libertatum. Az Aranybulla mint társadalmi szerződés. Az Aranybulla megújítása, megerősítése. Az Aranybulla és a magyar parlamentarizmus. Az Aranybulla a történeti alkotmány egyik alappillére. Az Aranybulla hatása a történeti alkotmány fejlődésére. Az Aranybulla helye a magyar alkotmánytörténetben. Alkotmányos értékek az Aranybullában. Az ellenállási záradék hatása a társadalom- és jogfejlődésre.

2. Alaptörvény és identitás vonatkozásai: Az identitás fogalmának értelmezési lehetőségei. Nemzeti identitás és alkotmányos identitás. Alkotmányos identitás és európai integráció. Az alkotmányos identitás értelmezése a magyar Alkotmánybíróság és az Európai Unió Bíróságának esetjogában. Identitás-törekvések akkor és most – az Aranybulla és az Alaptörvény.

Pályázat díjazása:

I. helyezett: 500 000 Ft

II. helyezett: 400 000 Ft

III. helyezett: 300 000 Ft

 

Pályázati kiírás

Formai követelmények a függelékben

Aranybulla 800 emlékév