A székesfehérvári Csúcsos-hegyen áll az Aranybulla emlékmű.

aranybulla emlékmű

1990. augusztus 18-án került erre a helyre

Rétfalvi Sándor készítette a város alapításának ezredik évfordulójára.

Erdetileg a Budai úti református templom helyén állt.

A megsárgult képeken az egykori, 1922-ben felállított emlékmű részletei napjainkban már nehezen kivehetők, de szerencsére ismerjük korabeli részletes leírását: a terméskőből faragott, hármas sziklahalmon nyugvó, 80 métermázsa súlyú, 8 méter magas obeliszk első lapján a kettőskereszt domborodott, amelynek lábánál a Szent Korona és az Aranybulla pecsétjének kőből faragott másolata volt látható. Az alapzatban egy korabeli időkapszulát is elhelyeztek. Az emlékművön elhelyezett márvány emléktáblára pedig a következő szöveget vésték:

„Ezzel az emlékművel szemben az András-
gyepen hirdette ki 700 évvel ezelőtt II.
András királyunk alkotmányunk alaptörvényét, az

Aranybullát,

amely kiszélesítette a Szent István király
által teremtett nemzeti intézményeket és
az egyéni jogok elismerésével biztosította
nemzetünk féltve őrzött drága kincsét: az

alkotmányos szabadságot.

Fenséges eszméknek és a legszentebb jogoknak
hirdetője ez a hely!

Magyarok! E megszentelt rögöket tapsva,
lobogjon fel szivetekben a honfiui szere-
lem lángja és a tespedés napjaiban merit-
setek erőt, ihletet a dicső multból,
amelynek

’Nőttön nő tiszta fénye, amint
időben, térben távozik!’

Ezt az emlékoszlopot Székesfehérvár szabad királyi város
közönségének áldozat-
készsége emelte 1922. év október havában.”