Kik azok a szerviensek?

szept 19, 2023

Királyi szerviens – Királynak katonai szolgálatot végző köznemes 

A sajátos társadalmi réteg megnevezésére használatos kifejezés első kétségtelen hitelű előfordulása 1217-ből ismert. A latin nyelvű serviens regis/regalis alak közkeletű, ‘királyi szolga’ fordítása nem pontos, hívebb jelentést ad a ‘királynak szolgáló személy’ körülírás. Rendelkeztek földbirtokkal, valamennyi szolgával, ezért nem süllyedtek az alávetett osztályba, viszont birtokaik nagysága nem tette lehetővé, hogy az uralkodó osztályba tartozzanak.

A 13. század közepétől elterjedő „nemes királyi szerviens” forma a királyi szerviensek és a hagyományos nemesség közötti különbségek elhalványodását jelzi. A királyi szervienseket a nemességgel azonosító 1267. évi törvény után a kifejezés használata megritkul.